Lambakasvatus

Saaremaa Ökokülas on alates 1999 aastast aretatud Eesti Tumedapealist lambakarja.

2010. aasta lõpuks oli põhikarja suuruseks üle 900 utte. Koos noorkarjaga läks 2011 kevadel põldudele üle 1500 lamba.

2001 aastal ostsime Suffolk`i tõujäära ja 10 utte Taanist, et muuta põhikarja omadusi paremaks.

Käesoleval kevadel on Suffolki põhikarjas 50 utte. 2006 jaanuaris ja septembris tõime Taanist 62 Gotlandi lamba utte, kes on esimesed omataolised Eestis.

Puhtatõuliste lammastega ristamise abil saame garanteerida tootmiskarjade kõrge kvaliteedi.

Samuti oleme pakkunud nii oma kasvatatud kui ka imporditud tõuloomasid müügiks teistele lambakasvatajatele Eestis ja Lätis.
Alates 2002. aastast oleme sertifitseeritud mahepõllumajanduslik tootja.

Oleme tegevuse algusest pööranud tähelepanu uusimate tehnoloogiate kaasamisele lambakasvatuses. Selleks oleme käinud õpperetkedel erinevates maailma riikides, kaasanud kohalikke ja väliskonsultante ning koostööpartnereid. Praktikas enim õigustanud uuendusi oleme reklaaminud ka teistele farmeritele nii Eestis, Lätis, Leedus, Soomes kui kaugemalgi.

Saaremaa Ökoküla karja tõuomaduste arendamisele oleme alates tegutsemise algusest pööranud suurt tähelepanu. Alates esimese Eesti tumedapäise põhikarja soetamisest oleme ostnud ainult hea kvaliteediga loomi lähtuvalt meie tõuaretuse programmist. Oleme regulaarselt vahetanud jääraid, ostes neid sisse ka väljastpoolt Eestit, et välistada sugulusveresuse võimalust.

Kõik meie loomad on jõudluskontrolli registris ning hinnatud iga-aastaselt. Veterinaarsetes uuringutest oleme teinud kogu karja Maede – Visna uuringuid ja kõik loomad on M3 staatuses. Kõigile müüdavatele tõuloomadele teostame ka geeniuuringud ja tulemused on saadaval koos konkreetse looma andmetega.

Konkreetsete müügisolevate loomade andmed leiate käesoleva peatüki alammenüüdest. Uuendame neid andmeid pidevalt!